ใช้ความโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของทุกคน!
อาร์เจนตินา
0800-666-0479
บราซิล
0-800-761-1617
เยอรมัน
0800-180-0886
อินเดีย
000-800-040-1501
เม็กซิโก
01-800-099-0332
แอฟริกาใต้
+27-872325424
ประเทศไทย
+66-21056114
ประเทศสหรัฐอเมริกา
1-800-490-0807
YOUR TRUSTED LINE
ความโปร่งใสคืออะไร?
เป็นกลไกของการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นความลับและอิสระแบบไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรายงานข้อขัดแย้งต่อหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อการวิจัยและสรุปผลด้วยเป้าหมายของการเสริมสร้างหลักการและคุณค่าของเรา
หลักจริยธรรมคืออะไร?
คือรูปแบบอ้างอิงทั่วไปสำหรับส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมพนักงานทุกคนที่ทำงานในกลุ่ม Proeza และเพื่อกระตุ้นให้ผู้แทนจำหน่ายและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆสนใจหลักปฏิบัตินี้เป็นองค์ประกอบสำคัญขององค์กรของเราภายในขอบเขตที่ตนมีอำนาจหน้าที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ...
กรุณาดูหลักจริยธรรมซึ่งคุณจะพบลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานเพื่อให้คุณสามารถระบุความแตกต่างที่สามารถร้องเรียนได้
กรณีที่ได้รับความสำเร็จ
ดูเรื่องราวความสำเร็จเพิ่มเติม